Θεραπευτικό Απόρρητο

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, το απόρρητο του θεραπευόμενου είναι αναφαίρετο δικαίωμα και αποτελεί θεμελιακό κανόνα της ψυχοθεραπείας. Οτιδήποτε συζητιέται στο θεραπευτικό δωμάτιο μένει στο θεραπευτικό δωμάτιο. Προσωπικά στοιχεία και το περιεχόμενο των συζητήσεων μένουν απόρρητα. Η καλλιέργεια μιας σχέσης εμπιστοσύνης είναι βασικό μέλημα του ψυχοθεραπευτή, ώστε ο θεραπευόμενος να νιώσει την άνεση και την ασφάλεια να αποκαλύπτει πράγματα που μπορεί να αποσιωπούσε ακόμα και από τον ίδιο του τον εαυτό.

Η μόνη περίπτωση που σπάει το θεραπευτικό απόρρητο είναι όταν υπάρχει κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα του ιδίου ή τρίτου προσώπου.