Ρόλος Θεραπευτή

Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια ψυχικά αποθέματα για να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις. Χρειάζονται κάποιο αξιόπιστο στήριγμα που θα τους ακούσει, θα τους καταλάβει και θα τους συμπονέσει. Κάποιον που θα τους βοηθήσει να ξεθάψουν ανομολόγητες σκέψεις και συναισθήματα. Που θα τους επιτρέψει να δουν πιο καθαρά τις καταστάσεις, για να δοθούν εξηγήσεις και να βρεθούν λύσεις από κοινού, ώστε σε μετέπειτα δυσκολίες να έχουν βρει τον τρόπο να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα.

Καθώς η σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου διαμορφώνεται και εξελίσσεται, ο θεραπευτής είναι σε θέση να εξερευνήσει και να κατανοήσει τί συμβαίνει στις σχέσεις του θεραπευόμενου με τους άλλους ανθρώπους. Φωτίζονται όλες οι διαστάσεις της ζωής του και αποκτά ενσυναίσθηση για τις διαδικασίες που συμβάλλουν στις προβληματικές καταστάσεις που βιώνει. Μέσω της ανατροφοδότησης του θεραπευτή μαθαίνει να αξιολογεί την επίδραση της συμπεριφοράς του, ώστε να μπορεί να την αναδιαμορφώνει, όπου χρειάζεται. Η αποδοχή και η οικειότητα από την πλευρά του θεραπευτή βοηθούν στο αίσθημα αποδοχής του εαυτού του. Αυτή η σχέση λειτουργεί σαν πρότυπο για τις υπόλοιπες σχέσεις της ζωής του.