Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Κάποια γεγονότα στη ζωή προκαλούν φόβο, αγωνία, οδύνη και αν δεν αντιμετωπιστούν με θεραπευτικό τρόπο, οδηγούν σε αδιέξοδα, διαιωνίζοντας έναν φαύλο κύκλο ψυχικού και σωματικού πόνου. Όταν τα συμπτώματα επιμένουν σε ένταση και διάρκεια χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης. Τα παρακάτω συμπτώματα είναι σοβαροί λόγοι για να επισκεφτούμε ψυχολόγο:

 • διαταραχές ύπνου
 • διατροφικές διαταραχές
 • διαταραχές της διάθεσης
 • έμμονες ιδέες, ψυχαναγκασμοί
 • φοβίες
 • μείωση καθημερινών δραστηριοτήτων, απόσυρση
 • δυσκολία συγκέντρωσης
 • σεξουαλικές διαταραχές
 • προβλήματα αυτοεκτίμησης
 • αυτοκτονικός ιδεασμός
 • κατακλυσμιαίο, αιφνίδιο άγχος (κρίσεις πανικού)
 • ψυχοσωματικά συμπτώματα
 • πένθος/ απώλεια
 • δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις